Ana Sayfa / Bireysel Emeklilik / Emeklilik Yatırım Fonları / Emeklilik Yatırım Fonu Çeşitleri

Emeklilik Yatırım Fonu Çeşitleri

Mart, 2015

 • 13 Mart

  Alternatif Standart Fon

  Alternatif Standart Fon Alternatif standart fon, hem riskten kaçınan hem de faiz getirisine duyarlı olan katılımcılar için kurulmuş bir fondur. Bu fonun kuruluş amacı, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan faizsiz iç borçlanma senetleri, özel sektör kira sertifikaları ve katılma hesapları gibi faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır. Alternatif standart fon, bireysel emeklilik sistemine ...

 • 12 Mart

  Standart Fon – Standart Emeklilik Yatırım Fonu

  Standart Emeklilik Yatırım Fonu Standart fon portföyünün içinde en az yüzde 60 oranında Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları bulunmaktadır. En düşük riskli grupta yer alan bu fon, riskten kaçan ve düzenli bir getiri hedefleyen müşteriler için çok uygundur. Ayrıca bireysel emeklilik sistemi ‘ne giren ve giriş ...

 • 2 Mart

  Bireysel Emeklilik Alternatif Katkı Fonu

  Bireysel Emeklilik Alternatif Katkı Fonu Bilindiği üzere, devlet, bireysel emeklilik sistemini teşvik etmek ve katılımı artırmak için, katılımcılar adına, yüzde 25 oranında katkı payı desteği vermektedir. Bireysel emeklilik şirketleri tarafından kurulan katkı emeklilik yatırım fonları işte bu katkı paylarının değerlendirlemesi amacı ile kurulmuştur. Alternatif katkı fonu da bu fonlardan biridir. ...

Şubat, 2015

 • 28 Şubat

  Altın Emeklilik Yatırım Fonu

  Altın Emeklilik Yatırım Fonu Altın Emeklilik yatırım fonu portföyünün en az yüzde 80’ini sürekli olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları oluşturmaktadır. Bu sayede altında yaşanacak olan fiyat hareketlerinden yüksek getiri elde etmek amaçlanmıştır. Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları, kur riski ...

 • 26 Şubat

  Büyüme Amaçlı Esnek Alternatif Fon

  Büyüme Amaçlı Esnek Alternatif Fon Büyüme amaçlı esnek alternatif fon, hiçbir şekilde faiz getirisi elde etmeyi hedeflememektedir. Bu fonun portföyünde, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in beşinci maddesinde açıklanan yerli ve yabancı varlık türlerinin bir kısmı veya tamamı bulunur. Bu yatırım araçlarından sermaye kazancı elde etmeye ...

 • 25 Şubat

  Katkı Fonu

  Katkı Fonu Katkı fonu bütün bireysel emeklilik şirketleri tarafından, bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılar adına devlet tarafından yatırılan katkı paylarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuş bir fondur. Katkı fonlarının amacı, faiz geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeye yöneliktir. Bu yüzden de düşük risk profiline sahip katılımcılar için de uygundur. ...

 • 25 Şubat

  Esnek Alternatif Fon

  Esnek Alternatif Fon Esnek alternatif fonun en büyük özelliği, faiz dışında yatırım getirisi elde etmeye yönelik olmasıdır. Bunu sağlamak için de fonun portföyünde faizsiz yatırım araçları bulunmaktadır. Esnek alternatif fonun portföyü tek başına şu para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir: BİST katılım endeksindeki pay senetleri Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda ihraç ...

 • 24 Şubat

  Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu

  Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu Büyüme amaçlı hisse senedi fonunun kuruluş amacı sermaye kazancı elde etmeye yöneliktir. Bu yüzden de BİST’te işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Belli büyüklükteki şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılan bu fonun portföyünde en az yüzde 80 oranında bu hisse senetleri yer almaktadır. Bu yüzden de ...

Ocak, 2015

 • 28 Ocak

  Hisse Senedi Fonu

  Hisse Senedi Fonu Hisse senedi fonu ‘nun kuruluş amacı sermaye kazancı elde etmektir. Bunu sağlamak üzere de BİST’te işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırım yapılan hisse senetleri daha çok belli ölçekteki şirketlerdir. Hisse senedi fonunun portföyü en az yüzde 80 oranında bu hisse senetlerinden meydana gelmektedir. Bu durum bu ...

 • 13 Ocak

  Büyüme Amaçlı Esnek Fon

  Büyüme Amaçlı Esnek Fon Büyüme amaçlı esnek fonun portföyünde, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in beşinci maddesinde açıklanan yerli ve yabancı varlık türlerinin bir kısmı veya tamamı bulunur. Bu fonun içinde bulunan para ve semaye piyasası araçları, doğrudan doğruya değişen piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. Bu yüzden ...