Patent ve Marka Tescili

Patent ve Marka Tescili Bir işletmenin var olan mal ve ya hizmetini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran her türlü aygıta marka denmektedir. Şirketinizin markası aynı zamanda sizin de markanızdır ve o derece özel anlamlar taşımaktadır. Marka seçiminde kişilerin isimleri gibi sloganlar gibi şekiller, amblemler gibi sayılar ve her türlü faktörde marka tesciline konu olabilmektedir. … Devamını oku…Patent ve Marka Tescili

Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nun Bir Benzeri BES Fonları için Kurulacak

Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nun Bir Benzeri BES Fonları için Kurulacak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne dayanılarak, Türkiye Takasbank tarafından, 2014 yılı Mart ayında, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları yayınlanmıştır. Bu uygulama esaslarında, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) gerçekleştirilecek işlemlere yönelik usul ve esaslar yer almaktadır. … Devamını oku…Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nun Bir Benzeri BES Fonları için Kurulacak

Fon İşletim Gideri Kesintisi

Fon İşletim Gideri Kesintisi Çalışırken zaman ayrılamayan birçok şeyi yapabilme fırsatıdır aslında emeklilik. Bu fırsatı iyi değerlendirebilmek için de gelir seviyesinin korunabilmesi gerekir. Bugün en güzel tasarruf yöntemlerinden biri olan bireysel emeklilik sistemi işte bunun için var. Devletin sağlamış olduğu emeklilik maaşı yanında onu destekleyecek ikinci bir gelir imkanının bu şekilde yaratılıyor olması çok önemlidir. … Devamını oku…Fon İşletim Gideri Kesintisi

Faizsiz Bireysel Emeklilik

Faizsiz Bireysel Emeklilik Bireysel emeklilik sistemi, gelecekte sıkıntısız bir emeklilik yaşamak için tasarlanan ve sistemli bir tasarruf esasına dayanan son derece çağdaş bir uygulamadır. Bu sistemde hem katılımcıların yatırdıkları katkı payları hem de devlet katkı payları, katılımcının seçtiği bireysel emeklilik planı içinde yer alan emeklilik yatırım fonları aracılığı ile yatırıma yönlendirilmektedir. Bireysel emeklilik şirketleri tarafından … Devamını oku…Faizsiz Bireysel Emeklilik

Alternatif Standart Fon

Alternatif Standart Fon Alternatif standart fon, hem riskten kaçınan hem de faiz getirisine duyarlı olan katılımcılar için kurulmuş bir fondur. Bu fonun kuruluş amacı, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan faizsiz iç borçlanma senetleri, özel sektör kira sertifikaları ve katılma hesapları gibi faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır. Alternatif standart fon, bireysel emeklilik sistemine giren ama henüz bir emeklilik … Devamını oku…Alternatif Standart Fon

Standart Fon – Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Standart Emeklilik Yatırım Fonu Standart fon portföyünün içinde en az yüzde 60 oranında Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları bulunmaktadır. En düşük riskli grupta yer alan bu fon, riskten kaçan ve düzenli bir getiri hedefleyen müşteriler için çok uygundur. Ayrıca bireysel emeklilik sistemi ‘ne giren ve giriş sırasında herhangi bir fon tercihi … Devamını oku…Standart Fon – Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Bireysel Emeklilik Alternatif Katkı Fonu

Bireysel Emeklilik Alternatif Katkı Fonu Bilindiği üzere, devlet, bireysel emeklilik sistemini teşvik etmek ve katılımı artırmak için, katılımcılar adına, yüzde 25 oranında katkı payı desteği vermektedir. Bireysel emeklilik şirketleri tarafından kurulan katkı emeklilik yatırım fonları işte bu katkı paylarının değerlendirlemesi amacı ile kurulmuştur. Alternatif katkı fonu da bu fonlardan biridir. Alternatif katkı fonlarının amacı, faiz … Devamını oku…Bireysel Emeklilik Alternatif Katkı Fonu

Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Altın Emeklilik Yatırım Fonu Altın Emeklilik yatırım fonu portföyünün en az yüzde 80’ini sürekli olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları oluşturmaktadır. Bu sayede altında yaşanacak olan fiyat hareketlerinden yüksek getiri elde etmek amaçlanmıştır. Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları, kur riski taşıdığından, bu fonda da bir … Devamını oku…Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Büyüme Amaçlı Esnek Alternatif Fon

Büyüme Amaçlı Esnek Alternatif Fon Büyüme amaçlı esnek alternatif fon, hiçbir şekilde faiz getirisi elde etmeyi hedeflememektedir. Bu fonun portföyünde, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in beşinci maddesinde açıklanan yerli ve yabancı varlık türlerinin bir kısmı veya tamamı bulunur. Bu yatırım araçlarından sermaye kazancı elde etmeye çalışır. Bu fonun içinde yer … Devamını oku…Büyüme Amaçlı Esnek Alternatif Fon

Katkı Fonu

Katkı Fonu Katkı fonu bütün bireysel emeklilik şirketleri tarafından, bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılar adına devlet tarafından yatırılan katkı paylarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuş bir fondur. Katkı fonlarının amacı, faiz geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeye yöneliktir. Bu yüzden de düşük risk profiline sahip katılımcılar için de uygundur. Katkı fonu portföyü en az … Devamını oku…Katkı Fonu

Esnek Alternatif Fon

Esnek Alternatif Fon Esnek alternatif fonun en büyük özelliği, faiz dışında yatırım getirisi elde etmeye yönelik olmasıdır. Bunu sağlamak için de fonun portföyünde faizsiz yatırım araçları bulunmaktadır. Esnek alternatif fonun portföyü tek başına şu para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir: BİST katılım endeksindeki pay senetleri Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda ihraç edilen faizsiz borçlanma araçları Varlığa … Devamını oku…Esnek Alternatif Fon

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu Büyüme amaçlı hisse senedi fonunun kuruluş amacı sermaye kazancı elde etmeye yöneliktir. Bu yüzden de BİST’te işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Belli büyüklükteki şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılan bu fonun portföyünde en az yüzde 80 oranında bu hisse senetleri yer almaktadır. Bu yüzden de bu fonun risk seviyesi yüksektir. … Devamını oku…Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu

Hisse Senedi Fonu

Hisse Senedi Fonu Hisse senedi fonu ‘nun kuruluş amacı sermaye kazancı elde etmektir. Bunu sağlamak üzere de BİST’te işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırım yapılan hisse senetleri daha çok belli ölçekteki şirketlerdir. Hisse senedi fonunun portföyü en az yüzde 80 oranında bu hisse senetlerinden meydana gelmektedir. Bu durum bu fonun risk seviyesi yükseltmektedir. Orta … Devamını oku…Hisse Senedi Fonu

Büyüme Amaçlı Esnek Fon

Büyüme Amaçlı Esnek Fon Büyüme amaçlı esnek fonun portföyünde, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in beşinci maddesinde açıklanan yerli ve yabancı varlık türlerinin bir kısmı veya tamamı bulunur. Bu fonun içinde bulunan para ve semaye piyasası araçları, doğrudan doğruya değişen piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. Bu yüzden de varlık dağılımı önceden belirlenemez. … Devamını oku…Büyüme Amaçlı Esnek Fon

Gelir Amaçlı Esnek Fon

Gelir Amaçlı Esnek Fon Gelir amaçlı esnek fon ‘un portföyünde, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in beşinci maddesinde açıklanan varlık türlerinin bir kısmı veya tamamı bulunur. Bu fonun içinde bulunan para ve semaye piyasası araçları, değişen piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. Bu yüzden de varlık dağılımı önceden belirlenemez. Gelir amaçlı esnek fon, … Devamını oku…Gelir Amaçlı Esnek Fon

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu Gelir amaçlı kamu dış borçlanma araçları fonu / fonlarında, genel olarak Euro ya da USD bazında faiz getirisi elde etmek hedeflenmiştir. Bu yüzden de portföyünün yüzde 80’ini devlet tarafından ülke dışında çıkarılan Euro veya USD cinsinden veya bu para cinslerine endeksli borçlanma araçları meydana getirmektedir. Bu fon Türk … Devamını oku…Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu