Ana Sayfa / Bireysel Emeklilik / Emeklilik Yatırım Fonları

Emeklilik Yatırım Fonları

Aralık, 2016

 • 5 Aralık

  Patent ve Marka Tescili

  Patent ve Marka Tescili Bir işletmenin var olan mal ve ya hizmetini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran her türlü aygıta marka denmektedir. Şirketinizin markası aynı zamanda sizin de markanızdır ve o derece özel anlamlar taşımaktadır. Marka seçiminde kişilerin isimleri gibi sloganlar gibi şekiller, amblemler gibi sayılar ve her türlü ...

Ekim, 2016

 • 16 Ekim

  Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nun Bir Benzeri BES Fonları için Kurulacak

  Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nun Bir Benzeri BES Fonları için Kurulacak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne dayanılarak, Türkiye Takasbank tarafından, 2014 yılı Mart ayında, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları yayınlanmıştır. Bu uygulama esaslarında, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) gerçekleştirilecek işlemlere yönelik ...

Mart, 2015

 • 18 Mart

  Fon İşletim Gideri Kesintisi

  Fon İşletim Gideri Kesintisi Çalışırken zaman ayrılamayan birçok şeyi yapabilme fırsatıdır aslında emeklilik. Bu fırsatı iyi değerlendirebilmek için de gelir seviyesinin korunabilmesi gerekir. Bugün en güzel tasarruf yöntemlerinden biri olan bireysel emeklilik sistemi işte bunun için var. Devletin sağlamış olduğu emeklilik maaşı yanında onu destekleyecek ikinci bir gelir imkanının bu ...

 • 18 Mart

  Faizsiz Bireysel Emeklilik

  Faizsiz Bireysel Emeklilik Bireysel emeklilik sistemi, gelecekte sıkıntısız bir emeklilik yaşamak için tasarlanan ve sistemli bir tasarruf esasına dayanan son derece çağdaş bir uygulamadır. Bu sistemde hem katılımcıların yatırdıkları katkı payları hem de devlet katkı payları, katılımcının seçtiği bireysel emeklilik planı içinde yer alan emeklilik yatırım fonları aracılığı ile yatırıma ...

 • 13 Mart

  Alternatif Standart Fon

  Alternatif Standart Fon Alternatif standart fon, hem riskten kaçınan hem de faiz getirisine duyarlı olan katılımcılar için kurulmuş bir fondur. Bu fonun kuruluş amacı, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan faizsiz iç borçlanma senetleri, özel sektör kira sertifikaları ve katılma hesapları gibi faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır. Alternatif standart fon, bireysel emeklilik sistemine ...

 • 12 Mart

  Standart Fon – Standart Emeklilik Yatırım Fonu

  Standart Emeklilik Yatırım Fonu Standart fon portföyünün içinde en az yüzde 60 oranında Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları bulunmaktadır. En düşük riskli grupta yer alan bu fon, riskten kaçan ve düzenli bir getiri hedefleyen müşteriler için çok uygundur. Ayrıca bireysel emeklilik sistemi ‘ne giren ve giriş ...

 • 2 Mart

  Bireysel Emeklilik Alternatif Katkı Fonu

  Bireysel Emeklilik Alternatif Katkı Fonu Bilindiği üzere, devlet, bireysel emeklilik sistemini teşvik etmek ve katılımı artırmak için, katılımcılar adına, yüzde 25 oranında katkı payı desteği vermektedir. Bireysel emeklilik şirketleri tarafından kurulan katkı emeklilik yatırım fonları işte bu katkı paylarının değerlendirlemesi amacı ile kurulmuştur. Alternatif katkı fonu da bu fonlardan biridir. ...

Şubat, 2015

 • 28 Şubat

  Altın Emeklilik Yatırım Fonu

  Altın Emeklilik Yatırım Fonu Altın Emeklilik yatırım fonu portföyünün en az yüzde 80’ini sürekli olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları oluşturmaktadır. Bu sayede altında yaşanacak olan fiyat hareketlerinden yüksek getiri elde etmek amaçlanmıştır. Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları, kur riski ...

 • 26 Şubat

  Büyüme Amaçlı Esnek Alternatif Fon

  Büyüme Amaçlı Esnek Alternatif Fon Büyüme amaçlı esnek alternatif fon, hiçbir şekilde faiz getirisi elde etmeyi hedeflememektedir. Bu fonun portföyünde, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in beşinci maddesinde açıklanan yerli ve yabancı varlık türlerinin bir kısmı veya tamamı bulunur. Bu yatırım araçlarından sermaye kazancı elde etmeye ...

 • 25 Şubat

  Katkı Fonu

  Katkı Fonu Katkı fonu bütün bireysel emeklilik şirketleri tarafından, bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılar adına devlet tarafından yatırılan katkı paylarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuş bir fondur. Katkı fonlarının amacı, faiz geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeye yöneliktir. Bu yüzden de düşük risk profiline sahip katılımcılar için de uygundur. ...