Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB)

Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin statüsünde 2014 yılı Nisan ayında değişiklik yapılmış ve bu değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, daha önce Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği olan kuruluşun ünvanı, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak değiştirilmiştir. Bilindiği gibi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası … Devamını oku…Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB)

Borsa İstanbul’un (BİST) Halka Arzı

Borsa İstanbul’un (BİST) Halka Arzı Bakanlar Kurulu tarafından, Borsa İstanbul Anonim Şirketi’nin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Paylarının Halka Arz Edilmesine Dair Karar, 14 Kasım 2014 tarihinde yayınlanmıştır. Bu karara göre, Borsa İstanbul’un Hazine Müsteşarlığı mülkiyetinde bulunan (B) grubu payları, toplamda şirket sermayesinin yüzde 42,75’ini aşmamak kaydıyla 31 Aralık 2015 tarihine kadar halka arz edilecektir. Bu süre, … Devamını oku…Borsa İstanbul’un (BİST) Halka Arzı

ITC Uluslar Arası Ticaret Komisyonu

ITC Uluslar Arası Ticaret Komisyonu Globalleşen dünya da ülke sınırları ticaret alanında birer çizgiden ibaret olmaya başladığından ülkeler bir birleri ile ticaret anlaşmaları yapıp ithalat ve ihracat yaparak ihtiyaç duydukları hizmet ve tüketim mallarını tedarik ediyorlar. İthalat ve ihracat alanındaki bu işlemler yapılırken haksız rekabete yol açacak veya belirlenen standartlardan daha aşağı standartlara sahip hizmet … Devamını oku…ITC Uluslar Arası Ticaret Komisyonu

Borsa İstanbul Özel Pazar Nedir

Borsa İstanbul Özel Pazar Nedir Borsa İstanbul, kısa adı ile BİST 1985 yılında kurulan İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının bir takım değişikliklere uğrayarak ve daha da genişletilerek 2013 yılında faaliyete geçmiş yeni halidir. Borsa İstanbul ile İMKB, İstanbul Altın Borsası ve Vadeli Opsiyon Borsası tek bir çatı altında toplanmıştır. Amaç ise uluslar arası işlemleri daha hızlı … Devamını oku…Borsa İstanbul Özel Pazar Nedir

Deik Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Nedir

Deik Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Nedir Özel sektör firmaları, globalleşen dünyada uluslararası iş fırsatlarını takip etmek ve değerlendirmek zorundadır. Ülkemizde 1980 lerden itibaren küresel ekonomiye entegre olma çabalarının sonucunda gerek ihracatta yakalanan ivme ve gerekse müteahhitlik hizmetlerinin uluslararası platformda yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte Türk yatırımcıların yurt dışı faaliyetlerinde gözle görülür artış ve derinleşme yaşanmaya başlanmıştır. … Devamını oku…Deik Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Nedir

BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi ve iletişim teknolojileri son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişmiş ve tüm dünya çapında yayılmıştır. Bu durum bir yandan hayatı son derece kolaylaştıran yeni hizmetlerin ve uygulamaların geliştirilmesini sağlamakta, diğer yandan uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınmış haberleşmenin ve mahremiyetin korunması gibi özgürlüklere yönelik riskler ve tehditler ortaya çıkarmaktadır. … Devamını oku…BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

E-Tebligat Elektronik Tebligat Sistemi Nedir

E-Tebligat Elektronik Tebligat Sistemi Nedir Elektronik Tebligat Sistemi Günümüzde internetin, birçok alanda sağladığı kullanım kolaylığıyla beraber gerek özel gerekse kurumsal işlerimizi bu platformdan yürütür olduk. Özellikle Google gibi arama motorları sayesinde çok daha etkin bir internet ortamının sağlanması günlük hayatımıza büyük katkı sağlamıştır. Böylece eski yöntemlerin yerini, daha verimli yöntemlere bırakması  kaçınılmaz olmuştur. 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan … Devamını oku…E-Tebligat Elektronik Tebligat Sistemi Nedir

SPK Sermaye Piyasası Kurulu

SPK Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa demek, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılaştıkları işlem yaptıkları yer demektir. Piyasa, bir yandan ihtiyacı olanlara fon sağlarken, diğer yandan piyasaya fon sunan tasarruf sahiplerinin gelir elde etmesini sağlamaktadır. Ekonomik sistem içinde bir kısım kişi ve kuruluşlar paraya ihtiyaç duyarken, bir kısım kişi ve kuruluşlar da gelirlerini yatırıma dönüştürmek isterler. … Devamını oku…SPK Sermaye Piyasası Kurulu

Nakit Sermaye Artırımına Yönelik Düzenlemeler

Nakit Sermaye Artırımına Yönelik Düzenlemeler 2015 yılı Nisan ayında Resmi Gazete yayınlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un sekizinci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun onuncu maddesinin birinci fıkrasına bir bent eklemiştir. Yapılan bu yeni düzenleme ile, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımına yönelik bir takım değişiklikler yapılmıştır. Temmuz ayı başında yürürlüğe giren bu … Devamını oku…Nakit Sermaye Artırımına Yönelik Düzenlemeler

Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı’nın kuruluşu, teşkilat yapısı ve görevlerini belirlemek amacı ile 1994 yılında, Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu kanuna göre Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Kuruluş amacı, devletin ekonomi politikalarının tespit edilmesine destek olmak, ayrıca bu politikalara uygun şekilde faaliyetler düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek ve … Devamını oku…Hazine Müsteşarlığı ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü