Ana Sayfa / Bireysel Emeklilik / Bireysel Emekliliğin Avantajları

Bireysel Emekliliğin Avantajları

Aralık, 2017

 • 8 Aralık

  BES’İ Tercih Etmek İçin Nedenler

  Bireysel emeklilik sistemi, emeklilik döneminde daha rahat ve huzurlu olmanızı sağlayacak sistemlerden biridir. Bu sayede kişiler emeklilik zamanlarında ek ihtiyaçlarını eskiye nazaran biraz daha iyi bir şekilde karşılayabilir. Bu sistemden yararlanmak isteyen kişilerin Türk vatandaşı olmaları şarttır. Türkiye’de yaşamasalar dahi böyle bir şart koşulmuştur. Bunun yanında 18 yaşını mutlaka doldurmuş ...

Kasım, 2015

 • 21 Kasım

  irat Sigortası Nedir

  irat Sigortası Nedir irat (annuite), kelime olarak gelir veya gelir getiren varlıklar anlamına gelir. Gelir vergisi kanununda gelir, insanların bir takvim yılı içinde elde ettiği kazançların net tutarı olarak ifade edilmiştir. Daha açık bir ifade ile irat, daha önceden bir şekilde elde edilen kazançların sağladığı getiriler olarak tanımlanabilir. Ekonomistler ve ...

Eylül, 2015

 • 19 Eylül

  Hak Edilmeyen Devlet Katkısının Durumu

  Hak Edilmeyen Devlet Katkısının Durumu Hazine Müsteşarlığı, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik uyarınca yürütülen devlet katkısı işlemlerine ilişkin bazı esas ve usulleri açıklamak üzere bir genelge çıkarmıştır. Şimdi bu genel üzerinde biraz duralım. Hak edilmeyen devlet katkısı tutarları ne olacak? Bireysel emeklilik sistemi uzun süreli bir tasarruf sistemi ...

 • 15 Eylül

  Yıllık Gelir Sigortası Nedir

  Yıllık Gelir Sigortası Nedir Yıllık Gelir Sigortası uygulaması 1 Ekim 2015 tarihinde başlayacak. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı uzunca bir süredir sigorta şirketleri ile birlikte bu uygulama üzerinde çalışıyordu. Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı ve 1 Ekim 2015 tarihinde hayata geçiyor. En basit anlatımı ile Yıllık Gelir ...

 • 14 Eylül

  BES ile Ömür Boyu Maaş

  BES ile Ömür Boyu Maaş Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren yepyeni bir dönem başlıyor. Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve Nisan ayında yayınlanarak yürürlüğe giren Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği, 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. Bireysel Emeklilik Sistemi zaten hayata geçtiği tarihten itibaren ciddi bir büyüme içinde ...

 • 12 Eylül

  BES’le Ömür Boyu Emeklilik

  BES’le Ömür Boyu Emeklilik 1 Ekim 2015 tatihinden itibaren hem Bireysel Emeklilik Sistemi için hem de Sisgortacılık Sistemi için çok önemli bir uygulama yürürlüğe girmektedir. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Nisan ayında çıkarılan ve 1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği sayesinde, Bireysel Emeklilik Sistemi de, kuruluş amacına ...

Mart, 2015

 • 16 Mart

  Çocuklar İçin Bireysel Emeklilik

  Çocuklar İçin Bireysel Emeklilik Çocuklarımız her şeyimizdir. Onların güzel yetişmeleri, sağlıklı büyümeleri, iyi bir eğitim almaları ve hayata güvenli başlamaları en büyük dileğimizdir. Büyük umutlarla çocuk sahibi olunuyor ve onların gözünün içine bakılıyor. Ama herşey maddi imkanlarla sınırlı. Herşeye rağmen ileriye dönük birikim yapmak, onların geleceği için tasarruf etmek, her ...

 • 3 Mart

  Bireysel Emeklilik Maaş Hesaplama

  Bireysel Emeklilik Maaş Hesaplama Devletin sağladığı emeklilik sistemine destek olmak üzere uygulamaya alınan bireyel emeklilik sistemi, yarın geçim derdi yaşamak istemeyen insanların bugünden birikim yapmalarını özendiren bir sistemdir. Bu sisteme katılımı daha fazla teşvik etmek üzere devlet de katılımcılara, katılım paylarının yüzde 25’i oranında destek vermektedir. Bireysel emeklilik sistemi uzun ...

 • 1 Mart

  Bireysel Emeklilik Sisteminde Stopaj

  Bireysel Emeklilik Sisteminde Stopaj İki yıl öncesine kadar, bireysel emeklilik sisteminden emeklilik nedeniyle veya herhangi bir nedenle ayrılmak isteyenlere uygulanan stopaj konusunda sıkıntı yaşanıyordu ve bu stopajın matrahı konusunda tartışmalar vardı. Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan yeni düzenlemelerle stopaj konusu artık bir düzene girmiştir. Bireysel emeklilik sisteminde stopaj konusunu iki farklı ...

Şubat, 2015

 • 27 Şubat

  Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı

  Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı Uzun vadeli bir tasarruf sistemi olan ve yaşlılık olarak kabul edilen dönemde daha rahat bir geçim standardı yakalamaya fırsat sayılan bireysel emeklilik sistemi, bir taraftan da insanlarda tasarrufu özendirici bir sistemdir. Bu açıdan devlet bireysel emeklilik sistemini daha cazip hale getirmek ve katılımcı sayısını yükseltmek adına, ...