Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu

Büyüme amaçlı hisse senedi fonunun kuruluş amacı sermaye kazancı elde etmeye yöneliktir. Bu yüzden de BİST’te işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Belli büyüklükteki şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılan bu fonun portföyünde en az yüzde 80 oranında bu hisse senetleri yer almaktadır. Bu yüzden de bu fonun risk seviyesi yüksektir. Kalan yüzde 20 oranında da Türk Lirası ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, mevduat veya katılım hesaplarına, yatırım fonlarına, Borsa Para Piyasası işlemlerine ve ters repo işlemlerine yatırım yapılmaktadır.

Üstü seviyede risk alabilen katılımcılar için uygun bir fon olan büyüme amaçlı hisse senedi fonunun tamamı tek başına BİST’te işlem gören hisse senetleri olabilir.

Büyüme amaçlı hisse senedi fonunun portföyü ağırlıklı olarak hisse senetlerinde meydana geldiği için bu hisse senetlerinin fiyatlarında meydana gelen bir düşme, fonun fiyatını da düşürecektir. Genel olarak hisse senetleri yüksek getiri sağlayabilir ancak bu aynı zamanda bir risktir. Ani düşüşler yaşamak mümkündür. Riski düşürebilmek için portföy yöneticileri, fonun içine alınacak hisse senetleri alımlarında, belli hisse senetlerine yoğunlaşmaktan kaçınırlar ve riskin dağılmasını sağlayacak bir çeşitlendirmeye giderler.

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu

Büyüme amaçlı hisse senedi fonunun portföyü tamamen Türk hisse senetlerinden meydana gelebilir. Ancak portföyde her biri en fazla yüzde 20 oranında bulunabilecek finansal araçlar şunlardır:

  • Kamu borçlanma senetleri
  • Türk özel şirketleri borçlanma senetleri
  • Vadeli mevduat (TL veya döviz) veya katılma hesabı (TL veya döviz)
  • Varlığa dayalı menkul kıymetler
  • Menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları
  • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ve girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları
  • Hazine tarafından ihraç edilen Eurobondlar
  • Gelir ortaklığı senetleri (TL veya döviz)
  • Gelire endeksli senetler (TL veya döviz)

Büyüme amaçlı hisse senedi fonu, ağırlıklı olarak hisse senetlerinden meydana geldiği için, hisse senetlerindeki fiyat düşüşleri, fona da değer kaybettirecektir. Hisse senetleri yüksek risk taşırlar ama yüksek bir getiri imkanı da sunarlar. Bu nedenle büyüme amaçlı hisse senedi fonu yüksek riskli fonlardan biridir. Bu riskten kaçınabilmek için, menkul kıymet dağılımında yoğunlaşma olmasından kaçınılmaktadır. Bu şekilde portföy çeşitlenmiş olmakta ve risk bir ölçüde hafifletmektedir.

Risklerden kaçınmak için fonun portföyüne fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar da ilave edilebilir. Bu durumda portföy içine alınan türev araçlar yüzünden karşı karşıya kalınacak açık pozisyon tutarı fon net varlık değerinden büyük olamaz.

Fonun karşılaştırma ölçütü, yüzde 95 oranında BİST 100 Endeksi’dir.

Yorum yapın