Büyüme Amaçlı Esnek Fon

Büyüme Amaçlı Esnek Fon

Büyüme Amaçlı Esnek Fon

Büyüme amaçlı esnek fonun portföyünde, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in beşinci maddesinde açıklanan yerli ve yabancı varlık türlerinin bir kısmı veya tamamı bulunur. Bu fonun içinde bulunan para ve semaye piyasası araçları, doğrudan doğruya değişen piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. Bu yüzden de varlık dağılımı önceden belirlenemez. Büyüme amaçlı esnek fon, hem sermaye kazancı, hem temettü geliri hem de faiz geliri elde etmek amacı ile kurulmuştur.

Büyüme Amaçlı Esnek Fon orta ve yüksek seviyede risk taşımaktadır. Risk alabilen katılımcılar için uygun olan fon, yüksek getiri beklentisi ile hareket etmektedir. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak hisse senetleri, devlet tahvili ve hazine bonusu ve kısa vadeli para piyasası araçları bulunmaktadır. Bu dağılımın nasıl olacağına, öngörülen getiri ve risk analizleri doğrultusunda portöy yöneticileri tarafından karar verilir.

Portföy içine daha çok piyasa getirisinin üzerinde performans göstermesi beklenen ve büyüme potansiyeli yüksek olan hisse senetleri yanında sabait getirili finansal araç olarak, hem iç verimi yüksek hem de anapara kazancı getirebilecek tahviller alınmaktadır. Bu araçların oranları, önceden belirlenen riskler çerçevesinde belirlenir.

Büyüme amaçlı esnek fonun içinde tek başına bulunabilecek fiansal araçlar şunlardır:

 • Türk ortaklık payları
 • Yabancı ortaklık payları
 • Kamu borçlanma senetleri
 • Türk özel sektör borçlanma senetleri
 • Yabancı borçlanma senetleri
 • Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları (TL veya döviz)
 • Diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları (TL veya döviz)
 • Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikaları (TL veya döviz)
 • Varlığa dayalı menkul kıymetler (TL veya döviz)

Bu sayılanlar yanında portföyde her biri en fazla yüzde 20 oranında yer alabilecek finansal araçlar da şunlardır:

 • Vadeli mevduat veya katılma hesapları
 • Menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları / girişim sermayesi yatırım fonu

Büyüme amaçlı esnek fonun ağırlığını, özelleştirme kapsamına girenler dahil olmak üzere ülkemizde kurulmuş şirketlerin hisse senetleri ve Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan Türk Lirası cinsinden kamu borçlanma araçları meydana getirmektedir. Bu nedenle bu fon, piyasa riski yanında faiz riski, likidite riski ve ülke riski taşımaktadır. Portföy yöneticileri, bu risklerden korunmak için, portföy dağılımında çeşitlendirmeye gitmekte ve riski düşürmeye çalışmaktadır.

Taşıdığı riskler dikkate alınırsa, büyüme amaçlı esnek fon, risk alabilen katılımcılar için uygundur. Riskleri farklı finansal araçlara yönlendirerek dağıtmak isteyen, sabit getirili para ve sermaye piyasası araçlarından ve hisse senetlerinden getiri elde ederek birikimlerinin arttırmak isteyen, daha çok orta ve uzun vadeli bakış açısına sahip katılımcılar bu fona girebilirler.

Büyüme Amaçlı Esnek Fon ‘un karşılaştırma ölçütü, yüzde 60 oranında Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği TL Bono Endeksi 365 Gün ve yüzde 30 oranında BİST 100 Endeksi’dir.

Yorum yapın