Bireysel Emeklilikten Ölüm ve Sakat Kalma Yüzünden Ayrılma

Bireysel Emeklilikten Ölüm ve Sakat Kalma Yüzünden Ayrılma

Bireysel Emeklilikten Ölüm ve Sakat Kalma Yüzünden Ayrılma

Herkes bir hevesle bireysel emeklilik sistemine giriyor. Ama bireysel emeklilik sistemi uzun soluklu bir tasarruf sistemidir. Bilindiği gibi bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkının elde edilebilmesi için en az on yıl boyunca katkı paylarının ödenmiş olması ve bunun yanında 56 yaşın doldurulmuş olması gerekiyor. Ancak katılımcıların bir kısmı katkı paylarının ödenmesi sırasında on yıl dolmadan önce ayrılmak istiyorlar. Bir kısmı ise on yıl katkı payı ödemiş olsa bile henüz 56 yaşını doldurmadıkları için bu defa emeklilik yaşını beklemeden sistemden ayrılmak istiyorlar.

Katılımcılar çeşitli nedenlerle sistemden ayrılmak isteyebilirler. Ancak katılımcının vefat etmesi veya sakat kalması gibi bir zorunluluk yüzünden sistemden ayrılması farklı değerlendirilmektedir. Şimdi bu iki konu üzerinde duralım.

Vefat Etme Halinde Bireysel Emeklilikten Ayrılma

Bireysel Emeklilikten Ölüm ve Sakat Kalma Yüzünden AyrılmaBireysel emeklilik sisteminde katılımcı, henüz emeklilik hakkını elde etmeden önce, katkı paylarını öderken vefat ederse, bu durumda o güne kadar yapılan katkı payları ödemeleri, devlet katkı payları ve elde edilen getirilerin toplamı, yani toplam birikim, bireysel emeklilik şirketi tarafından, katılımcının emeklilik sözleşmesinde gösterdiği lehdarlara ödenir. Eğer katılımcı sözleşmede bir lehdar göstermemişse bu durumda katılımcının yasal mirasçılarına ödeme yapılır.

Dikkat edilirse devlet katkı paylarından bir kesinti yapılmadan toplam birikim, bireysel emeklilik şirketleri tarafından ödenmektedir.

Stopaj konusuna gelince. 2012 yılında yapılan düzenlemelerden sonra artık stopaj uygulaması hem katılımcının hem de devletin yatırdığı toplam katkı paylarının getirisi üzerinden uygulanmaktadır. Stopaj oranı yüzde 5’tir. Daha önce stopaj, getiriler dahil toplam birikim üzerinden yapılmaktaydı ve yanlış bir uygulamaydı. 2012 yılında yapılan düzenlemelerle daha önce fazla alınan stopaj tutarları iade edilmiştir.

Vefat halinde sistemden çıkılması durumunda, vefat eden katılımcının bireysel emeklilik şirketine, ertelenmiş giriş aidatı borcu varsa, bu tutar tahsil edilmez.

Sakat Kalma Halinde Bireysel Emeklilikten Ayrılma

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı, henüz emeklilik hakkını elde etmeden önce, geçirdiği bir kaza veya hastalık yüzünde sakat kalmışsa, bu durumda da sistemden ayrılma hakkı vardır.

Sakat kalma halinde de aynı vefat etme durumunda olduğu gibi o güne kadar yapılan katkı payları ödemeleri, devlet katkı payları ve elde edilen getirilerin tamamı, bireysel emeklilik şirketi tarafından sakat kalan katılımcıya ödenir.

Burada da dikkat edilirse devletin yatırdığı katkı paylarının tamamı, bir kesinti yapılmadan bireysel emeklilik şirketleri tarafından ödenmektedir.

Stopaj konusu da yine vefat etme durumunda olduğu gibidir. Bireysel emeklilik şirketi tarafından ödeme yapılırken, hem katılımcının hem de devletin o güne kadar yatırdığı toplam katkı paylarının getirisi üzerinden yüzde 5 oranında stopaj uygulanır.

Nihayet eğer sakat kalan katılımcının bireysel emeklilik şirketine, ertelenmiş giriş aidatı borcu varsa, bu tutar tahsil edilmez.

Bireysel emeklilik sisteminden ölüm veya sakat kalma yüzünden ayrılma konusunda daha fazla bilgi almak için, bireyselemeklilikbes.com web sitesinin deneyimli yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.

Incoming search terms:

- bireyselemeklilikbes.com

Yorum yapın