Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik

Neden Bireysel Emeklilik Düşünülmelidir? Bugün çalışıyorken ve belirli bir yaşam standardına ulaşmışken, gelecekte de aynı yaşamı sürdürebilmek, bugünden bazı önlemler almayı gerektiriyor. Huzurlu ve para sıkıntısı olmayan bir emeklilik bekleniyorsa, bugünden emekliliği planlamak gerekir. Bunun için de tasarruf etmek ve tasarrufa, doğru yön vermek önemlidir.

İstatistiklere bakılırsa dünyada yaş ortalaması gittikçe yükseliyor. Bir araştırma sonucuna göre Avrupa Birliği’nde 65 yaşın üzerindeki nüfus, 2060 yılında, toplam nüfusun üçte birini bulacak. Bu demektir ki ileride bugüne göre daha uzun bir emeklilik süresi insanları bekliyor. Bu sonuçlar ülkemiz için de geçerlidir.

Yaşlılığın bir anlamda sağlık giderlerinin çoğaldığı bir dönem olduğu düşünülürse, o zaman bireysel emeklilik konusunun daha ciddi düşünülmesi gerektiği görülebilir.

Bugün ülkemizde çalışanların sağlık ve emeklilik sistemini düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu var. Ancak talebin yüksekliği karşısında yetersiz kaldığı da bir gerçek. Devlet, sosyal devlet prensipleri içinde, zorunlu veya isteğe bağlı olarak üstüne düşeni yapmaktadır. Bu çabanın bir başka sonucu da 2001 yılında yayımlanan ve bireysel emeklilik kanunu olarak bilinen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’dur. Bu yasa ile özel emeklilik sistemi kurulmuş ve bireysel emekliliğe olanak tanınmıştır.

Bireysel Emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine bakılırsa, bugün ülke nüfusunun yüzde 20 gibi büyük bir oranı mevcut SGK sistemi dışındadır. En azından hayata geçen bireysel emeklilik uygulaması önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.

Dünyadaki uygulamalara bakıldığında özel emeklilik sistemleri, bazı ülkelerde mevcut sosyal güvenlik sistemine alternatif olarak kurulmuştur. Bazı ülkelerde ise mevcut sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir sistem olarak kurulmuştur. Bizde de tamamlayıcı niteliktedir. Bu şekilde, SGK sistemi dışında kalanlar ve çalışmayanlar da emeklilik güvencesine sahip olmaktadırlar.

Özel emeklilik sistemi ile ülkemizde de tasarruf alışkanlıklarının değişmesi ve büyüyen yatırım fonlarının, sermaye piyasaları ve sanayinin gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir.

Pekiyi; Bireysel Emeklilik Avantajlı mı?

Bir kere en büyük avantajı, on yıl boyunca prim ödemiş olmak, ve 56 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile emekli olma hakkı elde edilmektedir.

İkinci büyük avantajı 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türk vatandaşı olmak koşulu ile çalışan çalışmayan herkes sisteme girebilir.

Üçüncü ve ciddi anlamda önemli bir avantaj da yüzde 25 oranındaki Devlet katkısıdır. Tek başına bu bile sistemin ne kadar kazançlı olduğunu gösteriyor.

Bireysel emeklilik sisteminin bir başka avantajı vergi indirimidir. Çalışanlar veya beyana tabi gelir vergisi yükümlüleri, belli koşullar içinde, ödedikleri katkı paylarını gelir vergisi matrahlarından düşebiliyorlar.

Avrupa Birliği’inde yaşlı nüfus artıyor ama ülkemizde genç nüfus oldukça yüksek. Ülkemizde bireysel emeklilik sistemine girebilecek nüfus 44 milyon civarında. Bu açıdan sistemin ülkemizde büyüme potansiyeli çok yüksek. Zaten bu yüzden yabancı yatırımcıların da sigorta sektörümüze ilgisi gittikçe artıyor.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na buradan Ulaşabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik” üzerine 3 yorum

Yorum yapın