Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı

Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı

Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı

bireysel-emeklilik-vergi-avantajıUzun vadeli bir tasarruf sistemi olan ve yaşlılık olarak kabul edilen dönemde daha rahat bir geçim standardı yakalamaya fırsat sayılan bireysel emeklilik sistemi, bir taraftan da insanlarda tasarrufu özendirici bir sistemdir. Bu açıdan devlet bireysel emeklilik sistemini daha cazip hale getirmek ve katılımcı sayısını yükseltmek adına, katılımcıların yatırdıkları katkı paylarına yüzde 25 oranında destek vermektedir.

Devletin sağladığı bir başka destek de vergi avantajı ‘dır. Kazançlarından belli bir miktar ayırarak bireysel emeklilik sistemine yatırım yapan katılımcılar, yatırılan katkı payları üzerinden farklı vergi avantajlarına sahip olmaktadırlar.

Katılımcı eğer ücretli çalışan biri ise, kendisi veya eşi için ödediği bireysel katkı paylarını, ödeme yaptıkları ayın brüt maaşının yüzde 15’i oranında gelir vergisi matrahından düşebilmektedir. Ancak matrahtan düşülebilecek miktar, o yıla ait yıllık brüt asgari ücret tutarından daha yüksek olamaz.

  • Katılımcı eğer beyana tabi gelir vergisi mükellefi ise, bu durumda, kendisi veya eşi için ödediği bireysel katkı paylarının yıllık toplamını beyan edeceği yıllık gelir matrahından düşebilir. Ancak matrahtan düşülebilecek miktar, beyan edilen yıllık gelirin yüzde 15’ini geçemez. Yine aynı şekilde matrahtan düşülecek miktar, o yıla ait yıllık brüt asgari ücret tutarınından daha yüksek olamaz.
  • Katılımcı eğer bir işveren ise ve çalışanları adına bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödüyorsa, bu durumda ödenen katkı payları, yukarıda açıklanan sınırlar içinde kalmak koşulu ile kurumlar vergisi matrahından düşülebilir.
  • Bu arada katkı paylarının değerlendirildiği emeklilik yatırım fonları, kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

Bu şekilde bireysel emeklilik sisteminde bulunan katılımcılar, ödemiş oldukları katkı payı tutarlarını, gelir vergisi matrahlarından indirmekte ve daha az vergi ödemektedirler.

Vergi avantajından yararlanmak için, katılımcıların bireysel emeklilik şirketi tarafından verilen tahsilat makbuzlarını ya da katılımcının ödeme yaparken bankadan alacağı dekontları çalıştığı kuruluşa ibraz etmesi yeterlidir. Banka dekonu verilecekse, dekont üzerinde katılımcının adı ve soyadı, ödenen katkı payı tutarı ve dönemi, ödeme yapılan bireysel emeklilik şirketinin adı gibi bilgilerin yer alması gerekiyor.

Bu işlemin mutlaka ilgili olduğu dönemde yapılması gerekir. Aksi halde geçmiş dönemlere ilişkin katkı payı ödemeleri vergi indiriminden yararlanamaz.

Beyana tabi gelir vergisi mükellefleri ise vergi indirimi yapılacak katkı payılarının, beyannamenin ilgili olduğu döneme ait olması gerekmektedir. Çünkü burada da katkı payı tutarları için ilgili olduğu dönemde vergi indirimi söz konusu yapılabilir.

Katkı payı ödemeleri, belirlenmiş sınırların üzerinde olmuşsa, aşan tutarların daha sonraki dönemlerde vergi indirimi konusu yapılması mümkün değildir.

Aynı katılımcıya ait birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi varsa, yukarıda açıklanan sınırlamalar içinde kalmak koşulu ile ödenen tüm katkı payı tutarları birlikte vergi indirimine konu olur. Bireysel emeklilik sisteminde sağlanan vergi avantajı sözleşme bazında değildir. Esas olan, ödenen katkı paylarıdır.

Bireysel emeklilik sisteminde vergi avantajı konusunda daha fazla bilgi almak için, bireyselemeklilikbes.com web sitesinin deneyimli yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı” üzerine bir yorum

Yorum yapın