Emeklilik Sistemi ve Devlet Katkısı

Emeklilik Sistemi ve Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Devlet Katkısı

Bireysel emeklilik sistemi on yılı aşan bir süredir uygulamada. Bu süre içinde sisteme katılım hızla büyümesine rağmen hala beklenen düzeylere ulaşmış değil. Bu yüzden devlet, katılımı özendirmek ve artırmak amacıyla 2013 yılı Ocak ayı başından beri yeni uygulamaya geçti. Artık katılımcıların tasarruflarına yüzde 25 katkı payı da devletten geliyor. Bu ciddi anlamda tasarruflara destek demektir.

Halk arasında özel emeklilik olarak bilinen bireysel emeklilik sistemi ve devlet katkısı ile gerçekten özel bir emeklilik haline geldi.

Katkı payının anlamı şudur: Bireysel emeklilik katkı payı olarak yatırılan tutarların yüzde 25 kadar miktarını da devlet ödüyor. Yani 100 TL katkı payına karşılık 25 TL de devlet yatırıyor ve bu şekilde katılımcı adına sistemde 125 TL birikmiş oluyor. Bu uygulama 2013 yılı Ocak ayında başladığı için, bu tarihten sonra yatırılan paralar için bu uygulama geçerli. O tarihe kadar yatırılan tutarlar için devletin katkı payı söz konusu değildir.

Bireysel Emeklilik Sistemi ‘nde Devlet Katkısı Ne Kadar Olabiliyor?

Bu arada devlet katkı payı için bir üst sınır uygulanmaktadır. Bir yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, hiç bir zaman o yıl için belirlenmiş olan yıllık brüt asgari ücret rakamının yüzde 25’ini aşamaz. 2014 yılı için yıllık brüt asgari ücret miktarı 13.230 TL olduğundan, devletin ödeyeceği katkı payı 2014 yılında en fazla 3.307,50 TL’dir.

Devlet katkı payı, bireysel emeklilik hesabına yatırılan düzenli ödemeler, fazladan yapılan ara ödemeler ve başlangıç katkı payı ödemeleri için geçerlidir.

emeklilik sistemi
Halk arasında özel emeklilik olarak bilinen bireysel emeklilik sistemi ve devlet katkısı ile gerçekten özel bir emeklilik haline geldi.

Katılımcıların mesleğine veya vergi yükümlüsü olup olmadığına bakılmaksınız, Türk vatandaşı olan herkes için devlet katkı payı ödenmektedir.

Katılımcının sadece kendisi için değil, eşi ve çocuğu adına yaptırdığı bireysel emeklilik sözleşmelerinde de devlet katkı payı ödeniyor. Ancak yukarıda bahsedilen katkı payı üst sınırının hesaplanması katılımcı bazında olacaktır. Aynı şekilde katılımcının birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi varsa, devlet katkısı her bir sözleşme için ödenen katkı paylarının ağırlığına bakılarak sözleşmeler arasında paylaştırılır. Çünkü devlet katkı payı üst limiti, hesap bazında değil katılımcı bazında hesaplanmaktadır.

Bireysel emeklilik şirketleri katılımcı adına devlet katkı payı işlemlerini yapacakları için, katılımcının ayrıca bir işlem yapması gerekmiyor. Bireysel emeklilik şirketleri, yatırılan katkı paylarını Emeklilik Gözetim Merkezi’ne bildirir. Burada bireysel emeklilik şirketleri tarafından gönderilen bilgiler esas alınarak katkı devlet payı hesaplanır. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından hesaplanan devlet katkısı şirket tarafından bireysel emeklilik hesabı na ödenir.

Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırdıkları katkı payları ve devletin katkı payı ayrı tutulur. Bu şekilde ödenen katkı payları birikimi ve devlet katkısı ile oluşan birikim ayrı ayrı izlenebilir.

Emeklilik Sistemi ve Devlet Katkısı” üzerine bir yorum

Yorum yapın