Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

BES – Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir? sorusuna verilebilecek en iyi cevap: Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin çalışırken tasarruf etmelerine, bu sayede oluşacak birikimlerle emeklilik döneminde ikinci bir gelir kaynağı yaratmalarına ve sahip oldukları refah düzeylerinin sürdürülmesine olanak sağlayacak bir sistemdir.

Bu şekilde, devletin sağlayacağı emeklilik sistemini tamamlayan bir sistem olarak kurulmuştur. Bu yüzden de sistem gönüllü katılım esasına dayanır. Ancak devlet, bu sistemin güçlenmesi ve insanların daha çok tasarrufa yönelebilmesi açısından bu sistemi desteklemektedir.

Bireysel emekliliğe sahip olmak için yapılması gereken, bir bireysel emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi yapmaktır.

bireysel-emeklilik-sistemi-nedir
Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir? sorusuna verilebilecek en iyi cevap: Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin çalışırken tasarruf etmelerine, bu sayede oluşacak birikimlerle emeklilik döneminde ikinci bir gelir kaynağı yaratmalarına ve sahip oldukları refah düzeylerinin sürdürülmesini sağlayan sistemdir.

Bireysel emeklilik şirketleri, sistemin yaygınlaşması ve dolayısıyla portföylerini genişletme amacı ile kendi internet siteleri aracılığı ile bireysel emeklilik sistemi hakkında bilgi veriyorlar. Bireysel emeklilik şirketlerinin bazı büyük acenteleri de aynı şekilde kendi internet siteleri üzerinden bireysel emeklilik ile ilgili bilgiler paylaşıyorlar.

Bireysel emeklilik sözleşmesi yapmak üzere bireysel emeklilik şirketine başvurulduğunda, şirket tarafından, kişilerin gelir düzeylerine, yaşına ve emekliliğe yönelik beklentilere göre bir emeklilik planı hazırlanır. Bunun yanında emeklilik planı kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler ve katkı payları hakkında da açıklamalar yapılır. Hem bireysel emeklilik şirketine hem de bireysel emeklilik beklentisinde olan kişilere düşen yükümlülükler de teklifin ekinde yer alır.

Bireysel emeklilik şirketinin hazırladığı teklif formu müşteri tarafından imzalanır ve bireysel emeklilik şirketine verilir. Bireysel emeklilik şirketi bir nedenle reddetmemişse, müşterinin ödeyeceği katkı payı şirket hesaplarına girdiği anda bireysel emeklilik sözleşmesi yapılmış olur.

Ülke olarak en büyük eksiğimiz sigorta bilincinin henüz yerleşmemiş olmasıdır. Bireysel emeklilik sistemi de bireysel emeklilik şirketleri üzerinden yürütülen ve aslında emeklilik yaşamında gelir kaybı riskini ortadan kaldırmaya yönelik bir sigorta sistemidir. Ama ne yazık ki insanlar bireysel emeklilik hakkında fazla bir şey bilmiyorlar ve sistem içinde oluşturulan emeklilik fonlarının büyüklüğü bugün beklenen düzeyin altındadır.

https://www.youtube.com/watch?v=EOSngt_l42g

Dünyadaki gelişmiş ülkelerde özel emeklilik fonları, piyasalara uzun vadeli fon sağlayan ciddi finansal araçlardan biridir. Ülkemizde bireysel emeklilik sistemi ancak 2001 yılında Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile yürürlüğe girebilmiş ve bireysel emeklilik şirketleri 2003 yılında açılmaya başlanmıştır. Bu yıl başında ulaşılan katkı payı miktarı 22 milyar TL’yi bulmuş, katılımcı sayısı ise 4 milyonu geçmiştir.

Dünyada bireysel emeklilik fonları, finans sistemi içinde yüzde 25 paya sahiptir ve kurumsal tasarruf sistemleri içinde ikinci sıradadır. Ülkemizde de insanlar bireysel emeklilik sistemi nedir sorusunu sordukça bu oranlara çıkılacağı kesindir.