Bireysel Emeklilik Kesintileri

Bireysel Emeklilik Kesintileri

Bireysel Emeklilik Kesintileri

Düzenli birikimlerle mutlu ve güvenli bir emeklilik olanağına kavuşmanın yolu bireysel emeklilik sisteminden geçiyor. Devletin sağladığı sosyal güvenlik sisteminin yanında özel bir emeklilik hakkına sahip olmak artık bir hayal değil. Tasarrufların, üstelik yüzde 25’lik bir devlet katkısı ile katlanarak büyümesi, insanlara emeklilik dönemlerinde de aynı yaşam standardını sürdürmelerine ve olası ilave harcamalarını daha rahat karşılayabilmelerine fırsat yaratacaktır.

Bireysel emeklilik sistemi bu imkanları bireysel emeklilik şirketleri aracılığı ile sunmaktadır. Bu şirketler de aldıkları katılım payları üzerinden yaptıkları bir takım kesintilerle, bireysel emeklilik faaliyetleri sırasında ortaya çıkan giderlerini karşılamaya çalışırlar.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik, bireysel emeklilik kesintileri konusundaki uygulama esaslarını belirlemiştir. Bu kesintiler, giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ve fon toplam gider kesintisi şeklinde yapılmaktadır.

Her şeyden önce bireysel emeklilik şirketleri, müşterilerine sundukları emeklilik planları içinde, ne tür kesintiler olacağı ve bu kesintilerin ne şekilde yapılacağı hakkında bilgi vermek zorundadırlar.

bireysel-emeklilik-kesintileri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik, bireysel emeklilik kesintileri konusundaki uygulama esaslarını belirlemiştir. Bu kesintiler, giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ve fon toplam gider kesintisi şeklinde yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Kesintileri Nelerdir?

Bireysel emeklilik giriş aidatı, ilk defa bireysel emeklilik sistemine girecek olan ya da yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtıracak olan katılımcılardan alınmaktadır. Giriş aidatı en fazla bir yıl içinde ödenmek koşulu ile taksitlerle alınabiliyor. Giriş aidatının tutarı, emeklilik sözleşmesinin yapıldığı tarihte geçerli olan aylık asgari ücretin yüzde onunu geçemez.

Yönetim gideri kesintisi, katılımcılarının bireysel emeklilik hesabına ödedikleri katkı payları üzerinden alınır. 2013 Ocak ayından önce yönetim gideri kesinti oranı en fazla yüzde 8 iken, şimdi bu oran yüzde 2’ye düşürülmüştür.

Katkı payları üzerinden yapılan bir üçüncü kesinti ise, fon net varlık değeri üzerinden yapılan fon toplam gider kesintisi ‘dir. Fonun yönetimine ilişkin giderlerin karşılanması için emeklilik şirketleri tarafından, fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kesintiler, fon grubu bazında ve belirtilen oranları aşmayacak şekilde yapılır. Buna yönelik kontroller dönem sonlarında şirket tarafından yapılır ve fazla bir kesinti yapıldığı görülürse, beş iş günü içinde aşan kısım fona iade edilir. Fon toplam gider kesintisi oranlarında da 2013 Ocak ayından itibaren katılımcılar lehine iyileştirme yapılmıştır.

2013 yılı Ocak ayında yapılan bu iyileştirmeler, bireysel emeklilik sistemini daha cazip hale getirmiş ve bu şekilde bireysel emeklilik avantajları arasında yerini almıştır.

Yorum yapın