Bireysel Emeklilik Katkı Payı

Bireysel Emeklilik Katkı Payı

Bireysel Emeklilik Katkı Payı

Bireysel emeklilik sözleşmesi yaptırmak üzere bir bireysel emeklilik şirketine başvurulduğunda, şirket bir emeklilik planı hazırlayacak ve katılımcıdan bireysel emeklilik katkı payı miktarını seçmesini isteyecektir. Bireysel emeklilik şirketlerinin hazırladığı emeklilik planı aslında teknik esasları içeren bir belgedir. Bu planda, plana dahil edilen emeklilik yatırım fonları, katkı payı, giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi ve fon toplam gider kesintisi konusundaki esaslar açıklanır.

Kısaca bireysel emeklilik planı, risk getiri tercihlerine uygun olarak emeklilik yatırım fonlarının bir araya getirildiği bir çalışmadır ve belli bir yatırım stratejisi içermektedir. Bu şekilde emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına yönelik kurallar belirlenmiş olur.

Bireysel emeklilik şirketi görevlileri müşterinin risk algısına ve yatırım profiline en uygun emeklilik planını önerirler. Ancak müşterilerin önerilen plandan bir başkasını seçmek veya emeklilik planını bir yıl içinde en fazla dört kere değiştirmek hakkı vardır.

bireysel-emeklilik-katkı-payı

Bireysel Emeklilik Katkı Payı ‘nın Belirlenmesi

Bireysel emeklilik firmaları, emeklilik planlarının, yönetim ve fon işletim giderlerini de dikkate alarak asgari katkı paylarını önceden belirler. Bireysel emeklilik sözleşmesi yaptıracak kişi, seçtiği emeklilik planına göre şirketin belirlediği katkı payından az olmamak üzere bir bireysel emeklilik katkı payı ödeyecektir. Bireysel emeklilik katkı payı ‘nın ödenmesinde, gelir durumuna ve ödeme gücüne göre bireysel emeklilik aylık ödeme seçilebileceği gibi, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak da bireysel emeklilik katkı payı ödemesi yapılabilir.

Kakı paylarının yüksek ödenmesi gelecekte alınacak emekli maaşının da yüksek olmasını sağlar. Bu nedenle bireysel emeklilik katkı payı ‘nı yüksek tutmak ve olabiliyorsa arada ilave ödemeler yaparak tasarruf edilen miktarı yükseltmek avantaj sağlar.

Ödenen katkı payları, şirketin hesaplarına geçtikten iki iş günü sonra emeklilik planı doğrultusunda yatırıma yönlendirilir. Katkı payları ile tasarruf edilen miktarın fon büyüklüğü yanında bu fonun getirisi de çok önemlidir. Ekonominin gidişine ve sermaye araçlarındaki olumlu olumsuz dalgalanmalara göre emeklilik planı içindeki fon dağılımına dikkat edilmesi ve getirisi zayıf fonlarda birikimin tutulmaması gerekir. Ödenen katkı paylarının emeklilik planlarında yer alan yatırım fonları arasında doğru paylaştırılması önemlidir. Müşterilere sunulan, bir bir yıl içinde en fazla dört plan değiştirme hakkı mutlaka kullanılmalıdır.

Bu arada katkı paylarında yapılan kesintiler de önemlidir. Bireysel emeklilik firmaları, bireysel emeklilik faaliyetleri sırasında oluşan giderleri karşılamak için, giriş aidatı, yönetim gideri, kredi kartı tahsil komisyonu ve özel hizmet gideri şeklinde, katkı paylarından gider kesintisi yapabilir. Ancak bu kesintiler yapılacak sözleşmede yer almış olmalıdır.

Yorum yapın