Bireysel Emeklilik Hesaplama

Bireysel Emeklilik Hesaplama

Bireysel Emeklilik Hesaplama

Bireysel emeklilik sistemine girerlerken, insanlar hep emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını bilmek isterler. Çünkü amaç emeklilik yaşamında ikinci bir gelir kaynağı yaratmak olduğuna göre, daha baştan önlerini görmek ve ne kadar birikim yaparlarsa, ne kadarlık bir gelir elde edeceklerini tahmin etmek isteyeceklerdir. İleride elde edilecek maaşın miktarı bugünden yapılacak tasarrufların miktarı ile doğru orantılıdır.

Bu nedenle bütün bireysel emeklilik şirketleri, web sitelerinde, katılımcılara bireysel emeklilik hesaplama konusunda kolaylıklar sunmaktadır. Birbirine çok benzeyen bu simülasyon programları, ileride muhtemel maaş miktarını hesaplayabilmek için, katılımcıdan bazı emeklilik bilgileri alarak, muhtemel bir bireysel emeklilik hesaplama tablosu hazırlarlar. Şimdi kısaca bu bilgilere bakalım:

Bireysel Emeklilik Hesaplama Kriterleri

  • Emeklilik yaşı: Bu çok önemli bir kriterdir. Bir kere katılımcının bireysel emeklilik sistemi içinde emekli olabilmesi için en az 57 yaşında olması gerekiyor. Katılımcı, ekranda önce yaşını girecektir.
  • Birikim tutarı: Alınacak emekli maaşının hesaplanması için ikinci önemli kriter o güne kadar yapılan birikimin tutarıdır. Bu birikim tutarı ne kadar yüksek olursa hak edilecek emeklilik maaşı da o kadar yüksek olacaktır.

Bazı simülasyon programları, birikim tutarı yerine yapılacak katılım payı ödemelerini ister. Bu durumda belli varsayımlarla program birikim tutarını kendisi hesaplar.

bireysel emeklilik hesaplama
Simülasyon programları, ileride muhtemel maaş miktarını hesaplayabilmek için, katılımcıdan bazı emeklilik bilgileri alarak, muhtemel bir bireysel emeklilik hesaplama tablosu hazırlarlar.
  • Geri ödeme sıklığı: Bu kriter ile katılımcının emekli maaşını hangi sıklıkta almak istediği belirlenir. Emekli maaşı aylık istenebileceği gibi, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık dönemlerde veya yıllık olarak da istenebilir.

Burada da bazı simülasyon programları, emekli maaşının aylık ödeneceğini varsayar.

  • Maaş ödemelerinin yapılacağı kriter: Alınacak emekli maaşının miktarını önemli oranda etkileyecek kriter işte budur. Katılımcı emekli maaşının, istediği bir süre boyunca yapılmasını isteyebilir. Ya da belirlerdiği tutarlarda emekli maaşı ödenmesini isteyebilir. Ya da ömrünün sonuna kadar maaş ödenmesini isteyebilir. Bu seçeneklere göre simülasyon programı farklı sonuçları katılımcıya gösterecektir.

Eğer katılımcı maaş ödemelerinin yapılacağı kriter olarak kaç yıl emekli maaşı almak istediğini belirlemişse, bu durumda simülasyon programı, birikim tutarı ve katılımcının istediği geri ödeme sıklığına göre bir emeklilik maaşı hesaplar ve katılımcının ilerleyen yaşına göre listeler. Burada önemli bir nokta var. Emeklilik maaş ödemelerinin tutarı, tercih edilen süre ile ters orantılı hesaplanacaktır. Maaş alma süresi kısa tutulursa alınacak emekli maaşı tutarı yüksek olacaktır.

Eğer katılımcı maaş ödemelerinin yapılacağı kriter olarak ne kadar emekli maaşı almak istediğini belirlemişse, bu durumda simülasyon programı, birikim tutarı ve katılımcının istediği maaş tutarına göre bir emeklilik maaşı hesaplar ve katılımcının ilerleyen yaşına göre listeler. Burada yine emeklilik maaş ödemelerinin tutarı, tercih edilen süre ile ters orantılı hesaplanacaktır. Maaş alma süresi kısa tutulursa yapılacak maaş ödemelerinin miktarı artacaktır. Ayrıca istenen maaş tutarı 100 TL’den küçük belirlenmişse, program minimum aylık maaş tutarı olan 100 TL’yi esas alır.

Eğer katılımcı maaş ödemelerinin yapılacağı kriter olarak ömür boyu maaş almak istediğini belirlemişse, bu defa simülasyon programı, ortalama yaşam süresi ile ilgili istatistiklere dayanarak, bir emeklilik maaşı hesaplar ve katılımcının ilerleyen yaşına göre listeler. Burada yaşa göre, beklenen ortalama ömür süresini gösteren mortalite tablosu kullanılır.

Bireysel emeklilik ile ilgili yasalara göre katılımcılar, emeklilik hakkını kazandıkları tarihten itibaren, emeklilik yaşına bağlı olarak, en çok yirmi yıl süre ile emekli maaşı alabilirler.

Bu tür simülasyon programları genel olarak risksiz bir yatırım stratejisi uygulandığını varsayar.

Incoming search terms:

- bireyselemeklilikbes.com

Yorum yapın