Bireysel Emeklilik Fonları

Bireysel Emeklilik Fonları

Bireysel Emeklilik Fonları

Bireysel emeklilik sistemi içinde en önemli konu emeklilik yatırım fonlarıdır. Bireysel emeklilik şirketlerinin tanıtımlarına bakılırsa, beklentilere en uygun fonların kendileri tarafından tasarlandığı, katılımcıların ihtiyaçlarına en uygun fonların kendilerinde olduğu gibi ifadeler görülür. Bazı bireysel emeklilik şirketleri de, fon yönetim şirketleri tarafından profesyonel şekilde yönetilen, farklı yatırım stratejilerine göre seçilebilecek çok sayıda ve çok farklı özelliklerde bireysel emeklilik yatırım fonlarına sahip olduklarını söylerler.

Gerçekten de her bireysel emeklilik şirketi, katılımcılarına en fazla getiriyi sağlayabilmek için farklı özellikte ve çok sayıda fon kurmuşlardır. Tasarruf amacıyla ve emeklilik düşüncesi ile katılımcı tarafından yatırılan tutarların yatırıma yönlendirilmesi için bireysel emeklilik fonları kurulur. Bu fonları bireysel emeklilik şirketleri kurar, ancak portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir.

bireysel emeklilik fonları

Kurulan bu bireysel emeklilik fonları, içinde bulunan yatırım araçlarına göre isimlendirilir. Örneğin fonun büyük bir bölümü kamu borçlanma araçlarından meydana geliyorsa bu fona kamu borçlanma araçları fonu denir. Ya da fon ağırlıklı olarak likit yatırım araçlarından meydana geliyorsa bu fona likit fon denir.

Emeklilik fonları uzun vadeli yatırım aracı olarak kabul edilirler ve bu şekilde yönetilirler. Bu fonlar bireysel emeklilik sistemine yatırılan katkı paylarının değerlendirilmesi için özel olarak kuruldukları için de emeklilik yatırım fonlarından elde edilen getirilere vergi uygulanmaz.

Bireysel emeklilik fonları ile ilgili bir sınırlama yoktur. Katılımcılar risk ve getiri anlayışları paralelinde istedikleri fonlara istedikleri tutarlarda yatırım yapılabilirler. Bu açıdan katılımcı, katkı paylarının ve birikimlerinin fonlar arasındaki dağılımını istediği gibi planlayabilir. Ancak bu yöndeki değişiklikleri yılda en fazla altı kere yapabilir.

Bu emeklilik yatırım fonlarının nasıl yönetildiği de merak konusudur. Fonlar, portföy yöneticileri tarafından yönetilir ve bu faaliyetleri Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Sistemi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, fon iç tüzüğü, emeklilik sözleşmesi ve portföy yönetim sözleşmesi gibi yasal düzenlemelere tabidir.

Bireysel Emeklilik Fonları ‘nın Getirisi

Bireysel emeklilik şirketlerinin, emeklilik fon getirileri konusunda bir taahhütleri yoktur. Emeklilik şirketleri, farklı risk ve getiri seviyesine sahip fonları katılımcıların tercihine sunar. Katılımcılar hangi fonları seçeceklerine kendileri karar verir. Bu tamamen katılımcının risk profiline uygun bir seçimdir. Yatırım yapılacak fonun seçiminde, seçilen fonun amacı ve yatırım stratejisi ile katılımcının yatırım tercihlerinin uyuşması önemlidir.

Yüksek getiri için yüksek risk içeren hisse senedi ağırlıklı fonlara yatırım yapılabilir. Ancak risk seviyesi yükseldikçe kısa dönem dalgalanmalardan olumsuz etkilenmek de mümkün. Bu açıdan bireysel emeklilik fon getirileri, katılımcının tercihine göre farklılaşabilir. Böyle olunca da katılımcıların fon getirilerini yakından takip etmeleri gerekir. Bireysel emeklilik sistemi şeffaf bir sistemdir. Katılımcılar gerek bireysel emeklilik şirketleri üzerinden gerekse Takasbank üzerinden emeklilik hesapları hakkında bilgi alabilirler.

Bu arada unutulmamalıdır ki küçük tasarruflarla elde edilmesi mümkün olmayan getirilere emeklilik fonları sayesinde ulaşmak mümkündür. Bu büyük bir avantajdır.

Yakın zamanda katkı payları üzerinden alınan fon işletim ücretlerinde indirimler sağlandı. Ancak yakında emeklilik fonlarında uygulanan yönetim gider kesintisi performansa dayalı olarak alınacak. Böyle olunca iyi getiren fonlarda yüksek kesinti, düşük getiri sağlayan fonlarda ise daha düşük kesinti yapılacak. Hatta fon getirisi ortalamanın altında kalmışsa SPK, emeklilik şirketinden fon yöneticisi değişikliği talep edebilecek.

Bireysel Emeklilik Fonları” üzerine 4 yorum

Yorum yapın