BES’le Ömür Boyu Emeklilik

BES’le Ömür Boyu Emeklilik

BES’le Ömür Boyu Emeklilik

1 Ekim 2015 tatihinden itibaren hem Bireysel Emeklilik Sistemi için hem de Sisgortacılık Sistemi için çok önemli bir uygulama yürürlüğe girmektedir. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Nisan ayında çıkarılan ve 1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği sayesinde, Bireysel Emeklilik Sistemi de, kuruluş amacına daha fazla yaklaşmış olacak. Çünkü asıl hedefi insanlara emeklilik yaşamlarında maddi bir katkı sağlamak olan Bireysel Emeklilik Sistemi, daha çok tasarruf amacı ile kullanılıyordu. Özellikle devletin sağladığı yüzde 25’lik destek sayesinde katılımcılar, bir yandan bu desteği elde ederken, diğer yandan da hem kendi katkı payları hem de devletin katkı payı üzerinden getiri de elde ediyorlardı. Başka yatırım araçlarından kazanılamayacak oranda bir getiri imkanı bulan insanlar da, sistemi bir tasarruf aracı olarak kullanıyorlardı.

Bu şekilde oldukça büyük ilgi gören ve gittikçe katılımcı sayısı büyüyen Bireysel Emeklilik Sistemi, Yıllık Gelir Sigortası uygulaması sayesinde artık gerçekten bir emeklilik sistemi olarak beklenen faydayı vermeye başlayacak. Çünkü bu yeni uygulamanın asıl hedefi ömür boyu emeklilik hakkını vermektir.

BES'le Ömür Boyu Emeklilik
BES’le Ömür Boyu Emeklilik

Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği hazırlık çalışmaları sürerken Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da, amaçlarının Bireysel Emeklilik Sistemi’ni, gerçekten emeklilik sağlayan bir sisteme dönüştürmek olduğu belirtilmiş ve bu konuda sigorta şirketleri ile birlikte çalıştıkları vurgulanmıştı.

Ülkemizde de ortalama yaş yükseliyor. Ancak Avrupa’da gözlenen yaşlanmaya bakılırsa, bizde yaşlı nüfusun büyük bir kısmının yoksul olması ciddi bir sorundur. Gelecek 30 yıl içinde ülkemizde 65 yaş üstü nüfusun, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 14 civarında olması bekleniyor. Bu durumda mevcut sosyal güvenlik sistemi ciddi anlamda zorlanmaya başlayacak. Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sistemi’ni kurarken bu gerçekten yola çıkmıştı. Ancak yukarıda da değinildiği gibi insanlar sistemi tasarruf aracı olarak gördükleri ve belli bir birikime ulaştıklarında emekliliği beklemeden ayrıldıkları izlenince, şimdi yeni bir adım daha atılmıştır. Sigortacılık sisteminin imkanlarından daha fazla yararlanmak düşüncesi ile Yıllık Gelir Sigortası uygulaması tasarlanmıştır.

Bugün, bir tasarruf modelinden öteye gidemeyen Bireysel Emekllik Sistemi, bu sayede amacına yönelmiş olacaktır. Bireysel Emeklilik Sistemi gerçi önemli boyutta bir tasarruf artışı sağlamıştır ancak, bu tasarrufu yapan kişiler, gelecek ile ilgili bir emeklilik planı oluşturmamışlardır. Yeni yönetmelik ile birlikte, insanlar artık daha fazla bireysel emeklilik konusuna ağırlık vereceklerdir.

Yıllık Gelir Sigortası uygulamasının, Bireysel Emekllik Sistemi’ni ömür boyu maaş veren bir sistem haline getirmesi bekleniyor. Sistem, gerçekten bir emeklilik sistemi ve ömür boyu maaş sunan bir model haline gelmiş olacaktır. Devletin sağladığı emekli maaşlarının yetersizliği ve gittikçe artan yaşlı nüfusun problemleri dikkate alındığında, yeni dönemin, güvenli ve huzurlu bir gelecek için ne kadar önemli olduğu ortadadır.

Bilindiği gibi Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcılar, en az on yıl katkı payı ödedikleri ve 56 yaşını doldurdukları takdirde emekliliğe hak kazanıyorlar. Bu hakkı kazanan katılımcılar ya birikimlerini topluca alıyorlar ya da sistem içinde kalarak, yapılacak bir geri ödeme programı içinde birikimlerini geri alıyorlar. Bu ise iki yoldan olabiliyor. Katılımcı ya bir süre belirliyor ve kendisine bu süre içinde, hesaplanacak düzenli gelir tutarı ödeniyor. Ya da katılımcı ihtiyaç duyduğu düzenli gelir tutarını belirliyor, bu durumda da hesaplanacak süre boyunca kendisine bu tutar ödeniyor.

Şimdi Yıllık Gelir Sigortası uygulaması ile katılımcıların bir seçeneği daha olacak. Katılımcı eğer Yıllık Gelir Sigortası poliçesi alırsa, sahip olduğu emeklilik birikimi üzerinden ömür boyu düzenli maaş alması mümkün olacak.

Yeni sistemin bir başka yönü ise birikimlerin sadece Bireysel Emeklilik Sistemi içinde olması gerekmiyor. Herhangi bir şekilde belli bir birikime sahip olan kişiler de Yıllık Gelir Sigortası uygulamasından yararlanabilecek. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi’nde biriken paranın tamamı için sigorta zorunluluğu bulunmuyor. İsteyenler birikimlerinin tamamı veya belli bir kısmı için Yıllık Gelir Sigortası yaptırabilirler.

Ömür boyu emeklilik uygulaması, asgari gelir garantisi de içermektedir. Ayrıca maaş ödemeleri üç aylık, altı aylık veya bir yıllık dönemlerde yapılabiliyor.

BES’te ömür boyu emeklilik ve Bireysel Emeklilik Sistemi konularında daha fazla bilgi almak isterseniz, bireysel emeklilik sitemizde çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

Yorum yapın