BES’de Mesafeli Satış

BES’de Mesafeli Satış

BES’de Mesafeli Satış

Çağrı Merkezleri artık bireysel emeklilik sözleşmesi yapabilecek. Benzer şekilde internet üzerinden de bireysel emeklilik sözleşmeleri yapılabilecek. Çağrı Merkezleri ve internet, bireysel emeklilik şirketlerinin artık daha ciddiye aldıkları ve önem verdikleri satış kanalları olmaya başladı. Bu kanalları daha çok, ihtiyaç sahiplerinin isteklerini dinlemek, öğrenmek ve taleplerini almak amacıyla kullanan emeklilik şirketleri, artık bu kanallardan da satış yapabilecek.

Bu kanallardan yapılan satışlarda bireysel emeklilik şirketi çalışanları ile sisteme girecek katılımcı adayları yüz yüze olmadıkları, ancak telefon veya internet hattı üzerinden görüşebildikleri için, bu yoldan yapılacak pazarlama faaliyetlerine mesafeli satış denmektedir.

BES'de Mesafeli Satış
Bireysel Emeklilik Sistemi BES’de Mesafeli Satış

Bu uygulama öncesine diğer sigortacılık ürünleri zaten mesafeli satış yöntemi ile pazarlanabiliyordu. Ancak bireysel emeklilik sözleşmelerinde ıslak imza koşulu bulunduğundan, bireysel emeklilik sisteminde mesafeli satış yapılamıyordu. Bireysel emeklilik şirketleri yaptıkları emeklilik sözleşmelerini imzalamadıkları sürece sözleşme yapılmış kabul edilmiyordu.

Böyle olunca da bireysel emeklilik şirketleri, Çağrı Merkezi veya internet kanallarını sözleşme yapmak dışında, sadece bilgilendirmek veya müşteri memniyetini tartmak amacıyla kullanıyordu.

Hazine Müsteşarlığı’nın çıkardığı yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik, artık mesafeli satış yoluyla da sözleşme düzenlenmesinin yolunu açmış oldu. Bu şekilde bireysel emeklilik sistemi daha basitleşmiş oldu ve şirketler bu alternatif dağıtım kanallarını da kullanmaya başladılar. Yeni uygulamaya göre, bireysel emeklilik sözleşmeleri, şirketin çağrı merkezi veya internet sitesi aracılığı ile de müşterilere sunulabilecek. Bu uygulamanın tek istisnası işveren grup emeklilik sözleşmeleridir.

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’in altınca maddesine göre, işveren grup emeklilik sözleşmeleri hariç, bireysel emeklilik sözleşmeleri, müşteri ile yüz yüze gelmeden şirketin çağrı merkezi veya internet sitesi üzerinden ya da şirketin yetki verdiği başka bir çağrı merkezi üzerinden yapılabilir.

Bu yoldan yapılacak satışlarda da bireysel emeklilik şirketi katılımcı adayını her türlü şekilde bilgilendirmek ve uygun bir emeklilik planı teklifi sunmak zorundadır. Katılımcı, hem bireysel emelilik sistemine hem de bireysel emeklilik sözleşmesi ve emeklilik planına ilişkin olarak gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını teyit edecektir. Bu şekilde teklif çağrı merkezi veya elektronik imza ile onaylanmış kabul edilecek ve bireysel emeklilik sözleşmesi akdedilmiş olacaktır.

Katılımcının onayı alınmadan yapılan sözleşmeler yürürlüğe girmiş olmaz ve emeklilik şirketi bu sözleşmelere dayanarak herhangi bir tahsilat yapamaz.

Bireysel emeklilik şirketi, onay işleminin yapıldığı günü takip eden beş iş günü içinde teklif formunu ve giriş bilgi formunu katılımcının isteği doğrultusunda elektronik posta adresine mail ile veya faks ile gönderecektir.

Hangi çeşit emeklilik planlarının ve emeklilik yatırım fonlarının mesafeli satışa konu edileceğini Hazine Müsteşarlığı tespit edecektir.

Mesafeli satış olarak işlemlerinin en büyük yararı bireysel emeklilik şirketlerinin maliyetlerini düşürecek olmasıdır. Ancak ne kadar yaygın kullanılacağını zaman gösterecek.

Yorum yapın