Finansal Yatırım Araçları Nelerdir

Finansal Yatırım Araçları Nelerdir ? Yatırımcıların ihtiyaçları arttıkça son yıllarda yatırım araçları da çeşitlilik göstermiştir. Yatırımlar her zaman kar etmek için değil bazen arbitraj bazen de koruma için yapılır. Finansal yatırım araçları ikiye ayrılır. 1-Para Piyasası Araçları Bir yıldan az vadeli menkul değerlerin alım satımı yapıldığı ve fon satanlar ile fon alanlar arasındakilerin faiz geliri, … Devamını oku…Finansal Yatırım Araçları Nelerdir

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketleri

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketleri Bütün gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de toplumsal olarak sigorta bilincinin artmasıyla son yıllarda sigorta sektörünün ekonomide ki yeri güçlenmeye başlamıştır. Gelir seviyesi düşük olan ülkelerde yeteri kadar önem verilmeyen bir sektör olan sigorta sektörü gelir seviyesi yüksek olan ülkelerde finans sektöründe önemli bir role sahiptir. İnsanların sigortaya olan … Devamını oku…Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketleri

Risk Analizi Nasıl Yapılır

Risk Analizi Nasıl Yapılır

Risk Analizi Nasıl Yapılır? Tehlikeler bir araya getirilerek, risk oluşturan etkenler tespit edildikten sonra her bir durum ayrı ayrı dikkate alınmaktadır. Bu uygulama ile kimlerin ne şekilde ve hangi derecede zarar göreceği kısa sürede içerisinde belirlenmektedir. Oluşturulan veriler ışığında ulusal ya da uluslararası olarak bulunan standartlar tam anlamı ile esas alınarak seçilen yöntemlerden bir ya … Devamını oku…Risk Analizi Nasıl Yapılır

Çöp Tahvil – Spekülatif Tahvil

Çöp – Spekülatif Tahvil Nedir? Bir tahvil satın almak demek, vade tarihi geldiğinde, size paranızı ve üzerine eklenmiş faizini geri ödemeyi taahhüt eden birine ( devlet ya da özel şirket) borç veriyorsunuz demektir. Tahvil çıkaranın yükümlülüğünü yerine getirme kabiliyeti olup olmadığı, o tahvilin kredi derecelendirmesi (reytingi) ile ifade edilir. Bir şirket ya da devlet, vade … Devamını oku…Çöp Tahvil – Spekülatif Tahvil

Demokrasi mi Şirketokrasi mi

Demokrasi mi Şirketokrasi mi? Demokrasi sözcüğünün kökü Yunancaya dayanmaktadır: demos, insan demektir, kratos da güç anlamına gelmektedir. Kelime manası için sözlüğe bakıldığında, bütün insanların eşit sayıldığı bir ortamda, halkın, temsilcileri aracılığı ile ya da doğrudan yönetimde olması şeklinde tanımlandığı görülür. Son yıllarda yaşanan gelişmeler ise ABD gibi bazı ülkelerde hükümetlerin demokrasiden şirketokrasiye dönüştüğünü göstermektedir. Demokrasi, … Devamını oku…Demokrasi mi Şirketokrasi mi

Meksika Tesebono Krizi

Meksika Tesebono Krizi Şirketler gibi ülkeler de ekonomik krizler yaşamaktadır. Tarih boyunca farklı ülkeler muhtelif sebeplerle ekonomilerinde krizler deneyimlemişler, her biri de kendine özgü çözümler üretmeye çalışmışlardır. Bir çok uzmana göre, Meksika’da 1994 yılında yaşanan ve Tesobono Krizi olarak adlandırılan kriz, 21. yüzyılın ilk önemli krizidir. TESOBONO KRİZİNİ HAZIRLAYAN KOŞULLAR – KAYIP YILLAR 1974 yılında … Devamını oku…Meksika Tesebono Krizi

NAFTA Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması

NAFTA Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması Dünya ticaret hacminin giderek artması, ekonomik gelişmelerin ülke sınırlarını aşması ve dünyanın tamamının artık bir rekabet arenası haline gelmesi ile birlikte, bu şiddetli rekabet büyük şirketlerin yurt dışına açılmasını gerektirmeye başlamıştı. Yurt içinde olduğu kadar uluslararası alanda da rekabet kuvvetli olduğundan ekonomilerini güçlendirmek isteyen ülkeler, ticarette mal, miktar kısıtlaması … Devamını oku…NAFTA Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması

Standart and Poor’s Kredi Derecelendirme Kuruluşu

Standart and Poor’s Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standart and Poor’s, Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan uluslararası bir derecelendirme kuruluşudur. Yatırım imkanları üzerine araştırma ve mali analiz yapmakta ve notları kamuoyuna açıklamaktadır. S&P, geliştirdiği S&P 500, Kanada S&P / TSX gibi borsa endeksleri ile de bilinmektedir. Moody’s ile birlikte uluslararası derecelendirme piyasasının en büyük payını elde tutmaktadır. … Devamını oku…Standart and Poor’s Kredi Derecelendirme Kuruluşu

Fitch Raitings Kredi Derecelendirme Kuruluşu

Fitch Raitings Kredi Derecelendirme Kuruluşu Global piyasalarda tanınan üç büyük derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch Derecelendirme, Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun tayin ettiği ve ulusal olarak tanınan istatistiki derecelendirme kuruluşlarından (NRSRO) biridir. Diğerleri Moody’s ve S&P dir. Şirketin kurucusu olan John Knowles Fitch, iş yaşantısına 1900 lü yılların başında çiçek dükkanı işleterek başlamış, daha … Devamını oku…Fitch Raitings Kredi Derecelendirme Kuruluşu

Moody’s Yatırımcı Hizmetleri Kredi Derecelendirme Şirketi

Moody’s Yatırımcı Hizmetleri Kredi Derecelendirme Şirketi Moody’s, Amerika’da bulunan ve belirli mali hizmetler veren bir kuruluştur. Moody’s Yatırımcı Hizmetleri ve Moody’s Analitik isimli iki bağlı şirketi bulunmaktadır. Yazımızın konusu bunlardan ilki, yani kredi derecelendirme hizmeti veren Moody’s Yatırımcı Hizmetleridir. Moody’s ortaklık yapısı incelendiğinde, yüzde 12,7 oran ile en büyük payın Berkshire Hathaway şirketine ait olduğu … Devamını oku…Moody’s Yatırımcı Hizmetleri Kredi Derecelendirme Şirketi

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Hakkında

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Türkiye’nin Kredi Notu konulu haberler, her yıl ekonomi gündeminin ana başlıklarından birini oluşturmaktadır. Ülkeler açısından çok önem taşıyan kredi notunun içeriği ve derecelendirmenin kimler tarafından, nasıl yapıldığı da zaman zaman finans kesiminde tartışma konusu olmaktadır. Temel olarak kredi derecelendirme, bu işi meslek edinmiş onaylı kuruluşların, bir şirkete yönelik analizler yapması, bu analizlerden … Devamını oku…Kredi Derecelendirme Kuruluşları Hakkında

Tımar Kapitalizmi Nedir

Tımar Kapitalizmi Nedir Osmanlı İmparatorluğu zamanında, devlete ait olan bir kısım verimli arazilerin yönetimi sipahiye bırakılmıştır. Tımar sistemi tasarlanırken, merkezden denetlenen büyük bir sipahi gücü yaratmak ve bu yoldan orduya asker sağlamak hedeflenmiştir. Bu şekilde bir yandan toprağın yönetimi, bir yandan da vergilendirilmesi sağlanmış olmaktadır. Tımar topraklarında yaşayan köylüler ise, doğal olarak toprağın bir parçası … Devamını oku…Tımar Kapitalizmi Nedir

Salata Yağı Skandalı ve Tino de Angelis

Salata Yağı Skandalı ve Tino de Angelis American Express Kimdir? American Express, 1850 yılında kurulmuştur. İlk zamanlar hızlı posta servisi olarak hizmet veren şirket, o dönemde ülkede resmi olarak çalışan ve güvenli posta servisleri veren bir kuruluş olmadığı için çok tutulmuştur. Bir yerden başka bir yere para, altın veya değerli eşyalar taşıyarak daha ilk andan … Devamını oku…Salata Yağı Skandalı ve Tino de Angelis

Bankacılık Sektöründe Ahlaki Risk Nedir

Bankacılık Sektöründe Ahlaki Risk Nedir Çeşitli zamanlarda yaşanan finansal krizler, ekonominin düzgün işleyişi üzerinde yıkıcı etkiler yaratmakta ve piyasaların işleyiş gücünü ciddi şekilde bozmaktadır. Bu dönemlerde finans piyasalarında şiddetli dalgalanmalar olmakta ve bankacılık sisteminde geri ödenmeyen krediler büyümekte ve ciddi ekonomik problemler doğmaktadır ve esas itibariyle bankacılık sistemine büyük zarar vermektedir. Finansal krizler, yatırım olanaklarına … Devamını oku…Bankacılık Sektöründe Ahlaki Risk Nedir

VakıfBank TarımKart İle Çiftçilere Büyük İmkanlar Sunuyor

VakıfBank, TarımKart İle Çiftçilere Büyük İmkanlar Sunuyor VakıfBank Kimdir? 1954 yılında kurulan VakıfBank’ın hedefi, vakıf kaynaklarını ülkenin ekonomik yönden kalkınmasını sağlamak üzere en en iyi şekilde kullanmaktır. Osmanlı döneminden bugüne ulaşan vakıf kültüründen güç alan banka, emanetinde bulunan varlık ve değerleri verimli ve etkin bir şekilde yönetmekte, bu amaçla modern bankacılık uygulamalarını ve yöntemlerini kulanmakta ve … Devamını oku…VakıfBank TarımKart İle Çiftçilere Büyük İmkanlar Sunuyor

Banka Kredisi Alırken Hayat Sigortası Yaptırmanın Yolları

Banka Kredisi Alırken Hayat Sigortası Yaptırmanın Yolları Hayat Sigortası Nedir? Hayat sigortalarının konusu insan yaşamıdır. Hayat sigortası, insan yaşamında karşı karşıya kalınan riskler için önlem almayı sağlayan ve birçok çeşidi bulunan bir sigorta dalıdır. Hayat sigortası yaptırılırken, ödenecek primler karşılığında, sakat kalma durumunda kendi yaşamını veya ölüm halinde geride kalacak insanlarının yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayacak … Devamını oku…Banka Kredisi Alırken Hayat Sigortası Yaptırmanın Yolları